Tất cả dịch vụ

SUY GAN CẤP TÍNH

SUY GAN CẤP TÍNH
Suy gan cấp tính là một trường hợp y tế khẩn cấp đòi hỏi phải nhập viện. Một số nguyên nhân của suy gan cấ...

XÉT NGHIỆM CHỨC NĂNG GAN

XÉT NGHIỆM CHỨC NĂNG GAN
Có nhiều xét nghiệm sinh hóa được dùng để đánh giá chức năng gan nhưng tùy theo từng bệnh cảnh lâm sàng mà...

PHÁT HIỆN SỚM UNG THƯ GAN

PHÁT HIỆN SỚM UNG THƯ GAN
Ung thư tế bào gan (UTTBG) là một trong những loại ung thư thường gặp nhất ở những quốc gia châu Á. Tỷ lệ ...