Phổi Và Lao

Ý NGHĨA DẤU ẤN UNG THƯ SCC

Ý NGHĨA DẤU ẤN UNG THƯ SCC
Xét nghiệm định lượng dấu ấn ung thư SCC huyết tương được chỉ định để chẩn đoán, theo dõi sự tiến triển và ...

MARKER UNG THƯ CEA

MARKER UNG THƯ CEA
CEA có thể tìm thấy trong nhiều tế bào khác nhau của cơ thể, nhưng thường liên kết với các khối u nhất định...