Tất cả dịch vụ

BỆNH VIÊM GAN D

BỆNH VIÊM GAN D
Nhiễm khuẩn HDV chỉ có thể xảy ra nếu một cá nhân bị viêm gan B mạn (HBV) rồi sau đó lại nhiễm HDV (bội nhi...