Tất cả dịch vụ

CÁC U BIỂU MÔ

CÁC U BIỂU MÔ
Biểu mô có nguồn gốc ngoại bì như da , niêm mạc xoang miệng , mũi , hậu môn , ...hay nguồn gốc nội bì ...

UNG THƯ VÚ

UNG THƯ VÚ
Ung thư vú là một trong những loại ung thư thường gặp nhất ở nữ giới. Theo thống kê, ung thư vú chiếm t...