Tất cả dịch vụ

XÉT NGHIỆM CẦM MÁU

XÉT NGHIỆM CẦM MÁU
XN co cục máu – kỹ thuật của Budtz- Olzen: Xác định định tính hay định lượng mức độ co của cục đông fibrin ...

TÌM HIỂU VỀ NHÓM MÁU

TÌM HIỂU VỀ NHÓM MÁU
Nhóm máu là nhóm các tế bào hồng cầu, được xác định căn cứ vào các đặc tính kháng nguyên khác nhau. Có rất ...