Hóa Sinh - Miễn Dịch

CA 15-3: MARKER UNG THƯ VÚ

CA 15-3: MARKER UNG THƯ VÚ
Xét nghiệm máu marker ung thư vú hay xét nghiệm dấu ấn ung thư vú thường được sử dụng là kháng nguyên ...

XÉT NGHIỆM CẦM MÁU

XÉT NGHIỆM CẦM MÁU
XN co cục máu – kỹ thuật của Budtz- Olzen: Xác định định tính hay định lượng mức độ co của cục đông fibrin...

XÉT NGHIỆM A.URIC

XÉT NGHIỆM A.URIC
Nếu phát hiện thấy bệnh nhân có tình trạng tăng acid uric máu, cần hướng dẫn bệnh nhân tăng khẩu phần nước...