Tất cả dịch vụ

GÓI XÉT NGHIỆM CHỨC NĂNG GAN

GÓI XÉT NGHIỆM CHỨC NĂNG GAN
Gan được ví như “nhà máy thải độc” của cơ thể, giúp thanh lọc độc tố; chuyển hóa thức ăn và dự trữ nhiên li...

GÓI XÉT NGHIỆM DỊ ỨNG

GÓI XÉT NGHIỆM DỊ ỨNG
       Bệnh dị ứng là một căn bệnh khá phổ biến xảy ra ở nhiều người. Một số triệu chứn...

XÉT NGHIỆM CHỨC NĂNG GAN

XÉT NGHIỆM CHỨC NĂNG GAN
Có nhiều xét nghiệm sinh hóa được dùng để đánh giá chức năng gan nhưng tùy theo từng bệnh cảnh lâm sàng mà ...