Nhóm Xét Nghiệm

Ý NGHĨA DẤU ẤN UNG THƯ SCC

Ý NGHĨA DẤU ẤN UNG THƯ SCC
Xét nghiệm định lượng dấu ấn ung thư SCC huyết tương được chỉ định để chẩn đoán, theo dõi sự tiến triể...

MARKER UNG THƯ CEA

MARKER UNG THƯ CEA
CEA có thể tìm thấy trong nhiều tế bào khác nhau của cơ thể, nhưng thường liên kết với các khối u nhất ...

CA 15-3: MARKER UNG THƯ VÚ

CA 15-3: MARKER UNG THƯ VÚ
Xét nghiệm máu marker ung thư vú hay xét nghiệm dấu ấn ung thư vú thường được sử dụng là kháng nguyên ...