Kỹ thuật Real-time PCR sử dụng trong chẩn đoán Sốt xuất huyết Dengue có các ưu điểm sau:

- So với phương pháp huyết học, kỹ thuật Real-time PCR cho kết quả phát hiện và xác định type Dengue dương tính sớm hơn, trước khi bệnh nhân bị phát hiện có giảm số lượng tiểu cầu. Ví dụ: ở bệnh nhân sốt xuất huyết Dengue, ngay cả khi số lượng tiểu cầu chưa giảm (<150 Giga/L), vẫn có thể phát hiện được 88% type Dengue dương tính .

- So với phương pháp miễn dịch, kỹ thuật Real-time PCR cho kết quả dương tính sớm hơn rất nhiều, ngay trong những ngày đầu của bệnh, khi bệnh nhân bắt đầu sốt, chưa có dấu hiệu lâm sàng hoặc dấu hiệu huyết học đặc hiệu, trong khi việc xác định kháng thể kháng Dengue IgM bằng các phương pháp miễn dịch chỉ dương tính vào ngày sốt thứ 4 hay thứ 5, lúc này thì kết quả miễn dịch ít còn hữu dụng vì các biểu hiện lâm sàng của bệnh đã rõ.

 

- Kỹ thuật Real-time PCR cho kết quả không chỉ có tác dụng phát hiện chính xác nguyên nhân gây sốt xuất huyết Dengue mà còn xác định được type của virus Dengue, điều này giúp các nhà y học và dịch tễ học theo dõi được các vụ dịch gây ra do type Dengue nào và tiên đoán được khuynh hướng thay đổi type gây bệnh theo thời gian. Ví dụ: ở nước ta, khuynh hướng chuyển type Dengue gây bệnh từ type DEN-3 sang type DEN-2 và sang type DEN-1 đã được dự báo từ năm 2004 .

- Kỹ thuật Real-time định type sốt xuất huyết Dengue mặc dù phải trải qua nhiều giai đoạn (tách chiết RNA của virus, sao chép ngược RNA thành cDNA bằng kỹ thuật RT-PCR, rồi chạy Real-time PCR, ...) nhưng vẫn cho kết quả xét nghiệm nhanh ngay trong ngày, do đó giúp thày thuốc chẩn đoán chính xác Sốt xuất huyết Dengue và xác định type Dengue rất sớm.