Ngày 24/9/2017, Phòng xét nghiệm y khoa Gold Standard tham gia hoạt động cộng đồng khám chữa bệnh cho bà con xã Nhật Tân, Gia Lộc, Hải Dương. Yêu quá quê hương Hải Dương, chúng tôi sẽ làm bằng cái tâm của mình để mang lại những lợi ích tốt nhất cho nhân dân Hải Dương.