Câu hỏi:
Xin hoi cyfra 21-1 la gi? Chi so cyfra = 8,69ng/ml la sao? Thanks!
(Ta Huu Doanh - Mac dinh chi, Dakao Q1 Tp HCM) 

Trả lời :
Chào anh Hữu Doanh!
CYFRA 21-1 là Cytokeratin-19 fragment 21-1, một dấu ấn ung thư, bình thường có nồng độ trong máu là 0-3,3 U/L có thể tăng trong  ung thư  phổi (tế bào không nhỏ), bàng quang (dấu ấn lựa chọn 2), cũng có thể tăng trong một số bệnh phổi, thận.
Những protein CYFRA 21-1 là chất cho thấy có sự gia tăng nồng độ cytokeratin 19 fragment gợi ý sự hiện diện ung thư phổi và để theo dõi sự đáp ứng điều trị ung thư phổi không tế bào nhỏ.
Vậy tôi khuyên anh nên tới bệnh viện khám chuyên khoa và làm thêm một số xét nghiệm như chụp XQ phổi, CTscan từ đó đưa ra một chẩn đoán chính xác cho bệnh lý của anh.