Tất cả dịch vụ

MARKER UNG THƯ CEA

MARKER UNG THƯ CEA
CEA có thể tìm thấy trong nhiều tế bào khác nhau của cơ thể, nhưng thường liên kết với các khối u nhất định...